ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Zeist

 RSIN

 8091.27.568

 Vestigingsadres

Steynlaan 63, 3701 EC   ZEIST

 Telefoonnummer

 030-6922151

 E-mail adres

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Zeist bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Zeist is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Zeist vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De enige financieringsbron van importantie van Wereldwinkel Zeist is de verkoop van fairtrade waren.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Zeist bestaat voor het grootste deel uit winkelvoorraad. Om (onverwachte) uitgaven op te vangen heeft Wereldwinkel Zeist een spaarrekening bij de ASN-bank. Lopende financiële zaken worden afgehandeld via de ING rekening.

Alle betalingen en verdiensten worden door een boekhouder gecontroleerd. Alleen de penningmeester en voorzitter hebben tekenbevoegdheid.

Uitgaven boven € 250, niet bestemd voor aanschaf van winkelvoorraad, behoeven de instemming van het gehele bestuur.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt voornamelijk besteed aan de aanschaf van winkelvoorraad en winkelinventaris.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Wereldwinkel Zeist jaarlijks een bedrag geschonken aan de Stichting Triodos Foundation (producentenfonds). Met deze gelden worden projecten ondersteund die de positie van de producenten verbeteren.

Samenstelling/Functies van het bestuur

voorzitter                                                                    Tineke van Heck tot juli 2016

penningmeester                                                           Astrid Dorresteijn

secretaris                                                                     Angelika Prause

winkelcoördinator                                                       Lies de Goede

vrijwilligerscoördinator                                               Marianne de Jager


 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Zeist heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van de kosten van reizen die t.b.v. de winkel zijn gemaakt.

Aan het eind van het jaar ontvangen de vrijwiliigers als dank een bescheiden attentie.

Verslag

Wereldwinkel Zeist, Jaarverslag 2014

1. Voorwoord

De economische crisis lijkt te eindigen, ook onze omzet daalt niet verder dankzij de goede resultaten van november en december. 2014 is een jaar met veel veranderingen. We nemen afscheid van twee bestuursleden Ally Blok, vrijwilliger coördinator, en Gisela van Dijk, secretaris, we bedanken hen voor het vele werk dat ze de afgelopen jaren verricht hebben.
We begroeten twee nieuwe bestuursleden Marianne de Jager, vrijwilliger coördinator en Angelika Prause, secretaris, en starten met hen de strategiediscussie. Het blijkt een langere tijd nodig te hebben, de vrijwilligers komen met te weinig mensen naar de vergaderingen over dit onderwerp, ze missen Ally, ze missen de bekende, vertrouwde manier van communiceren en werken. We gaan naar andere wereldwinkels om te bekijken hoe zij het aanpakken. Gaandeweg wordt zichtbaar dat het roer om moet. We willen een winkel zijn waar je naar toe wil als je een bijzonder cadeau zoekt dat ook nog geproduceerd is op een faire manier. En ook voor fairtrade food wil je naar de wereldwinkel want wij hebben niet twee of drie smaken chocoladerepen maar wel 15. De winkel moet een modernere uitstraling krijgen, we blijven gehuisvest op de Steynlaan en de inkoop moet meer gecoördineerd worden.
We gaan op zoek naar een winkel coördinator.
In 2015 moet dit leiden tot een verhoging van de omzet. Maar dit alles kan niet slagen als de vrijwilligers niet onvermoeibaar hun werk doen, daarom uiteraard ook in dit voorwoord een dankwoord aan de vrijwilligers.
  
Tineke van Heck
Voorzitter


2. Medewerkers.

2.1. In 2014 waren ca. 30 vrijwilligers in de wereldwinkel actief. De grootste groep zijn de verkoopmedewerkers + invallers. Er is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers, die zich vaak al jarenlang voor de wereldwinkel ingezet hebben.
De wereldwinkel staat ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale in Zeist  om nieuwe vrijwilligers te werven.

2.2. Er waren twee medewerkersvergaderingen. Op de agenda stonden zaken als inkoopbeleid, bezetting vrijwilligers, nieuwe taakverdeling na het vertrek van de vrijwilligerscoördinator, teruglopende inkomsten en de toekomst van de wereldwinkel. De belangstelling voor de vergaderingen is matig.
 
2.3. In 2014 zijn de medewerkers drie keer( i.p.v. de gebruikelijke twee keer) voor een informele bijeenkomst uitgenodigd omdat de
Nieuwjaarsborrel 2015 in een kerstborrel in december 2014 veranderde. Daarbij werd ook afscheid genomen van vertrekkende vrijwilligers en nieuwe mensen welkom geheten. In december ontvingen de medewerkers een sobere kerstattentie i.v.m. de teruglopende inkomsten.


3. De winkel.

3.1. In januari heeft de wereldwinkel de fairtrade-veiling als activiteit van de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis in Zeist actief ondersteund.

3.2. Aan landelijke acties van de LVVW doet de wereldwinkel Zeist mee en dit heeft de aandacht van de inkopers.

3.3. In 2015 hebben Fair-Plaza en Centrum Mondiaal een nieuwe huisvesting in Culemborg betrokken waar 15 importeurs van goedgekeurde fairtrade-producten hun onderkomen hebben gevonden. 

3.4. food-inkoop(Lynie van Eijndt)
Fairtrade heeft afgelopen jaar alle producten voorzien van een nieuwe verpakking (m.u.v. de kg-pakken koffie, die volgen z.s.m.). 
Helaas hebben zij ook een fiks aantal producten gesaneerd:
- chocoladerepen
- koffielikeurparels/amazonenoten
- kruidenmix (envelopjes)
- kruidenmolens
- zeezout
- noussini
- tapenade
- tropische notenmix
- cashewnoten
- zonnebloemolie/piri-piri olie
- rijstwafels
 
Gelukkig zijn er ook nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment:
- sambal badjak en sambal oelek
- mango op sap
- chocoladepasta extra puur ook is de kwaliteit van de pindakaas verbeterd. Deze is nu smeuïger geworden.

De kruidenpasta’s verkopen heel goed. Daarom is er een derde variant toegevoegd: gele kruidenpasta.

Speciaal voor de Fairtradeweek was een wok pakket ontwikkeld. Ze zagen er leuk uit, maar toch werden ze niet echt goed verkocht.  
Het assortiment van Tony’s en Divine is fors uitgebreid.
En omdat we een compleet assortiment willen behouden, kopen we nu meer producten van Cerro Azul: Naast Divine kopen we daar koekjes, jam, gedroogd fruit. Afhankelijk van de verkopen bekijken we of we dit assortiment gaan uitbreiden.
 

5. Financieel verslag. 

Financiële huishouding

Stichting Segou / Wereldwinkel Zeist              
                 
Balans per 31 december                
                 
ACTIVA 2015     2014     2013  
                 
Vaste activa                
Verstrekte lening 300,00     300,00     400,00  
    300,00     300,00     400,00
Vlottende activa                
Voorraad goederen 16637,00     15697,00     12296,00  
Voorraad cadeaubonnen 2718,00     2490,00     2055,00  
Debiteuren 166,34     7826,06     9485,67  
Overlopende activa       -60,61     -58,65  
    19521,34     25952,45     23.778,02
                 
Liquide middelen                
Kas 246,80     119,90     149,10  
ASN Bank 9936,97     9843,51     9715,70  
ING 19488,03     13975,24     20811,67  
    29671,80     23938,65     30.676,47
                 
Gelden onderweg   266,31     610,00     730,00
                 
                 
Totaal activa   49759,45     50801,10     55584,49
                 
PASSIVA                
                 
Stichtingsvermogen                
Stand begin verslagjaar 43238,75     40518,02     39826,29  
Resultaat  663,64     2720,73     691,73  
    43902,39     43238,75     40518,02
Voorzieningen                
Stimulering inkoop   3500,00     3500,00     3.500,00
Dotatie producentenfonds   0,00     0,00     0,00
Onderhouds voorziening    0,00     1500,00     1.500,00
Automatisering voorziening   0,00     0,00     2.000,00
                 
Kortlopende schulden                
Crediteuren 1067,06     1704,35     2501,47  
Omzetbelasting 1290,00     858,00     2065,00  
Producenten Fonds 0,00     0,00     3500,00  
    2357,06     2562,35     8066,47
                 
Totaal passiva   49759,45     50801,10     55584,49
                 

 

 

Stichting Segou / Wereldwinkel Zeist     Exploitatierekening      
                 
  2015     2014     2013  
Omzet (excl btw)                
laag BTW  26529,73     27618,61     31712,93  
hoog BTW  39192,91     36024,81     39409,98  
totaal   65722,64     63643,42     71122,91
cadeaubonnen 0% 1495,00     1605,00     4230,00  
totaal omzet   67217,64     65248,42     75352,91
inkopen goederen  50444,43     49690,37     48304,48  
inkopen cadeaubonnen 1495,00     1605,00     4230,00  
Voorraadmutatie 940,00     3401,00     -6098,00  
Inkoopwaarde   50999,43     47894,37     58632,48
                 
Bruto resultaat   16218,21     17354,05     16720,43
                 
medewerkers                
personeelskosten 1047,78     850,21     1957,68  
reiskosten 324,25     226,75     64,96  
deskundigheidsbevordering 94,34     0,00     0,00  
  1466,37     1076,96     2022,64  
promotie/ verkoopkosten                
etalage 960,00     800,00     880,00  
advertenties/folders 258,50     532,50     772,40  
verkoopkosten 914,79     574,12     548,73  
  2133,29     1906,62     2201,13  
algemene kosten                
verzekeringen 323,45     168,41     540,13  
telefoon 1146,99     978,71     939,48  
contributies 2970,82     3162,04     3321,08  
bank / pinkosten 363,45     350,54     365,98  
algemene kosten 0,00     0,00     0,00  
automatisering 1968,64     1936,75     1622,92  
  6773,35     6596,45     6789,59  
                 
kantoorkosten 326,79     395,72     217,24  
                 
huisvesting                
huur 6182,60     6182,60     6182,60  
energie, water 2575,95     2636,46     2936,96  
onderhoud 503,90     324,25     483,19  
gem belastingen 1107,19     1052,75     1063,03  
bruto kosten huisvesting 10369,64     10196,06     10665,78  
ontvangen huur -5304,00     -5304,00     -5304,00  
netto kosten huisvesting 5065,64     4892,06     5361,78  
Totaal Kosten   15765,44     14867,81     16592,38
                 
Resultaat bedrijfsvoering   452,77     2486,24     128,05
                 
Overige inkomsten                
ontvangen rente 93,46     127,81     165,26  
ontvangen giften  22,68     22,68     142,68  
betalingskortingen 94,73     84,00     255,74  
Byzondere baten 0,00     0,00     0,00  
  210,87 210,87   234,49 234,49   563,68 563,68
                 
Resultaat   663,64     2720,73     691,73
                 
Voorzieningen                
Stimulering inkoop 0,00     0,00     0,00  
Dotatie Producentenfonds 0,00     0,00     0,00  
Onderhouds voorziening 0,00     0,00     0,00  
Automatisering voorziening 0,00     0,00 0,00   0,00 0,00
Resultaat na voorzieningen   663,64     2720,73     691,73